در پاسخ به: 11 توصیه مقام معظم رهبری درباره رسم کتابخوانی

نظر از: حوزه علمیه الزهرا(س) گلدشت [عضو] 
5 stars

بی مانند ترین گوهر
بسیاری از کتابها صدف های گرانبهایی هستند که تنها با یک بار خواندن، گوهر وجودشان را نمی توان به دست آورد این آثار نیاز به تدبّر دوباره خوانی و کند و کاو دارند؟
کتابهای استاد شهید مطهری از این نمونه اند.

هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد

1396/08/21 @ 08:49