کارگاه آموزشی روش مطالعه و یادگیری در مدرسه علمیه هاجر خمین برگزار گردید.

معاونت پژوهش مدرسه علمیه هاجر خمین روز دوشنبه 96/8/1 با حضور سرکار خانم دکتر جاویدپرور (دکترای علوم تربیتی- گرایش برنامه ریزی درسی) کارگاه مهارتی روش مطالعه و یادگیری را برگزار نمود. 50 نفر از طلاب پایه های مختلف تحصیلی به مدت 4 ساعت در این کارگاه آموزشی با اصول و مبانی صحیح یادگیری و مطالعه آشنا شدند.

دکتر جاویدپرور

استاد محترم دکتر جاوید پرور در بخشی از آموزش‌های خود به تعریف یادگیری، یادگیری شناختی، فرایند یادگیری و به یادسپاری (مدل خبرپردازی یادگیری)، مکانیسم حافظه و فراموشی پرداختند. او همچنین افزود، عملکرد ضمیر خودآگاه در افراد معمولی 3درصد و ضمیر ناخودآگاه 97 درصد است ولی افراد موفق و خاص تلاش می کنند تا ضمیر خود‌آگاه‌شان را بیش از 3 درصد فعال کنند و به کار بگیرند. ضمیر ناخود‌آگاه در خصوص اطلاعات دریافتی سه عمل حذف، تعمیم و یا تحریف را انجام می‌دهد که افراد معمولی بر آنها کنترلی ندارند. ضمیر ناخود‌آگاه فعل منفی را نمی‌شناسد و بین واقعیت، خیال و آرزو نمی تواند تفاوت قائل شود؛ می توان با فرمان دادن به ذهن و کائنات با استفاده از افکار و جملات تأکیدی مثبت عملکرد آن را بهبود داد.

وی در ادامه درباره تعیین هدف مطالعه، برآورد دشواری مطلب و زمان مطالعه، برنامه مطالعه خواندن برای درک زیبایی و جنبه‌های هنری مطالب توضیحاتی دادند.

استاد محترم در پایان پس از بیان اینکه تقطیع و دسته بندی مطالب حافظه کوتاه مدت را افزایش می‌دهد، عبارت خوانی به جای کلمه‌خوانی و تند‌خوانی را توضیح داده، روش مطالعه را در چهار مرحله سؤال کردن از مؤلف، استنباط کردن، ربط دادن و ارزشیابی شرح دادند.

خانم دکتر جاویدپرور

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: اخبار مدرسه هاجر, معاونت پژوهش  لینک ثابت[سه شنبه 1396-08-02] [ 09:25:00 ق.ظ ]